środa, 1 luty 2023

Zgłaszanie propozycji projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna

Wójt Gminy Miedźna wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają  do zgłaszania pomysłów, projektów i przedsięwzięć remontowo-budowlanych, społecznych oraz wspierających przedsiębiorczość, które mogą być realizowane na terenach wskazanych do rewitalizacji w sołectwie Góra, Grzawa oraz Wola.

Propozycje projektów rewitalizacyjnych należy składać do dnia 27 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego.

Fiszki zgłoszenia projektu można dostarczyć w następujących formach:

– drogą elektroniczną na adres: inwestycje@miedzna.pl, wpisując w tytule „Fiszka zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego”,

-dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Miedźna – Referat Inwestycji i Remontów (ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna)

 

Fiszka projektowa – docx

Fiszka projektowa – pdf