środa, 1 luty 2023

Spotkanie konsultacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna

Wójt Gminy Miedźna wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają  mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli instytucji publicznych, Rady Gminy oraz przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne służące opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna. W czasie spotkania przeprowadzone zostaną wywiady indywidualne z mieszkańcami Gminy Miedźna.

Celem spotkania jest:

Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Miedźna oraz:
-zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,
-przedstawienie wyników diagnozy Gminy Miedźna w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
-przedstawienie wyników badań ilościowych z mieszkańcami,
-przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z mieszkańcami Gminy Miedźna.

 

 Miejsce spotkań:

Urząd Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, Sala Konferencyjna (parter)

 

 Terminy spotkań:

27 marca 2017 roku o godz. 16:00
30 marca 2017 roku o godz. 16:00

 

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach!