środa, 1 luty 2023

Spotkania konsultacyjne

W dniu 27.03.2017 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Miedźna w Sali Konferencyjnej odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna, na które zaproszeni byli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawiciele instytucji publicznych, Radni Gminy oraz przedsiębiorcy. Celem spotkania było omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Miedźna oraz zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji, przedstawienie wyników diagnozy Gminy Miedźna w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, przedstawienie wyników badań ilościowych z mieszkańcami, a także przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z mieszkańcami Gminy Miedźna.

Prezentacja ze spotkania.

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Miedźna w Sali Konferencyjnej (parter), na które Wójt Gminy Miedźna wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika serdecznie zapraszają.