czwartek, 1 czerwiec 2023

Podpisanie umowy na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

W dniu 19.12.2016 r. została podpisana z Województwem Śląskim umowa dotacji nr 62/UD/2016 na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna”.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 56 400,00 zł, w tym dotacja w wysokości 50 760,00 zł.