sobota, 29 Kwiecień 2017

Zapytanie ofertowe

W dniu 12.12.2016 r. na stronie internetowej Gminy Miedźna (http://bip.miedzna.pl/?a=7786) zamieszczono zapytanie ofertowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna. Aktualnie prowadzona jest procedura wyboru wykonawcy.