czwartek, 1 czerwiec 2023

Miesiąc: Maj 2017

Wójt Gminy Miedźna działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna.   Treść obwieszczenia   Formularz konsultacyjny – plik odt   Formularz konsultacyjny – plik pdf   Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji   Raport z konsultacji społecznych

zobacz więcej