czwartek, 23 marzec 2023

Miesiąc: kwiecień 2017

Wójt Gminy Miedźna wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają  do zgłaszania pomysłów, projektów i przedsięwzięć remontowo-budowlanych, społecznych oraz wspierających przedsiębiorczość, które mogą być realizowane na terenach wskazanych do rewitalizacji w sołectwie Góra, Grzawa oraz Wola. Propozycje projektów rewitalizacyjnych należy składać do dnia 27 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Fiszki zgłoszenia projektu można dostarczyć w następujących formach: – drogą elektroniczną na adres: inwestycje@miedzna.pl, wpisując w tytule „Fiszka zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego”, -dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Miedźna – Referat Inwestycji i...

zobacz więcej