czwartek, 23 marzec 2023

Miesiąc: marzec 2017

Wójt Gminy Miedźna wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają  mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli instytucji publicznych, Rady Gminy oraz przedsiębiorców na warsztaty konsultacyjne w związku z toczącymi się pracami nad opracowaniem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźna”.   Terminy i tematyka warsztatów: 12.04.2017 r. godz. 16:00 – Określenie kluczowych problemów oraz potencjałów obszarów zdegradowanych Gminy Miedźna 20.04.2017 r. godz. 16:00 – Określenie wizji, celów oraz planowanych efektów rewitalizacji 24.04.2017 r. godz. 16:00 – Określenie...

zobacz więcej

W dniu 27.03.2017 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Miedźna w Sali Konferencyjnej odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna, na które zaproszeni byli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawiciele instytucji publicznych, Radni Gminy oraz przedsiębiorcy. Celem spotkania było omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Miedźna oraz zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji, przedstawienie wyników diagnozy Gminy Miedźna w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, przedstawienie wyników...

zobacz więcej

Wójt Gminy Miedźna wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają  mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli instytucji publicznych, Rady Gminy oraz przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne służące opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna. W czasie spotkania przeprowadzone zostaną wywiady indywidualne z mieszkańcami Gminy Miedźna. Celem spotkania jest: Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Miedźna oraz: -zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji, -przedstawienie wyników diagnozy Gminy Miedźna w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, -przedstawienie...

zobacz więcej